Brochure Aanspreken en Aangesproken worden

Elkaar aanspreken is van grote toegevoegde waarde voor individuen en voor de organisatie. Het is daarom waardevol dat collega’s leren hoe ze elkaar kunnen aanspreken en op een constructieve manier aan elkaar terugkoppelen. In deze brochure, uitgebracht door het Huis voor Klokkenluiders, staan twee soorten handvatten. Sommige helpen medewerkers om een collega effectief aan te spreken. Andere om goed te reageren als een collega hen aanspreekt.