Algemene ledenvergadering

Deelname

Aanmelden mogelijk tot
18 jun. 2020 10:50:00
Aanmelden

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
18 jun. 2020 16:00 - 17:30
Locatie
online via call - aangemelde deelnemers ontvangen tijdig in juni inloggegevens

De ALV vindt dit jaar online plaats vanwege de coronacrisis. Leden ontvingen 27 april een eerste mail over de e-vergadering. Voorafgaand aan de vergadering, en uiteraard nu al, kan je vragen stellen over onderwerpen die op de agenda staan, bijvoorbeeld bij de voorzitter en/of via info@vco.nl. Deze worden uiterlijk tijdens de e-vergadering zelf beantwoord en de vragen worden gepubliceerd (via de notulen of anders via de website of mail). Over het onderwerp mutaties bestuur kreeg het bestuur al eind april een vraag, namelijk over de statuten die niets vermelden over een te volgen procedure. Het antwoord luidt: juist en inderdaad omdat de statuten niets over een procedure vermelden, heeft het bestuur naar eigen goeddunken gehandeld. Afgelopen december hebben wij weer een open oproep geplaatst aan alle leden en wij bleven alert kijken waar we bij iemand enige interesse in een bestuursfunctie beproefden of zelf konden aanwakkeren. Dat heeft tot de luxe van een vijftal kandidaten geleid uit de door ons beoogde sectoren zoals de farmacie en advocatuur en ook verder divers samengesteld. Met deze geïnteresseerden heeft het bestuur in wisselende samenstelling ontmoetingen gehad, alleen met een kandidaat moesten we vanwege corona volstaan met een bilaterale call. Op 15 mei spreken we elkaar in plenair verband en daarna kunnen we hun namen aan alle leden bekend maken en de kandidaten zodoende ‘ter goedkeuring’ aan de ALV voorleggen. Tot slot: wij zijn blij met de interesse en het enthousiasme over en weer. Met een ieder die interesse toont in een bestuursfunctie of anderszins (meer) actief iets voor de VCO wil doen, gaan wij graag in gesprek! We hebben dit ook als zodanig geuit op onze FAQ op de website. 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen