Algemene ledenvergadering

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
18 jun. 2020 16:00 - 17:30
Locatie
online via call - aangemelde deelnemers ontvangen tijdig in juni inloggegevens

De ALV vond dit jaar online plaats vanwege de coronacrisis. Aangemelde leden kregen inlogdetails toegestuurd. 

Voorafgaand aan de vergadering kon je vragen stellen over onderwerpen die op de agenda staan. Deze worden uiterlijk tijdens de vergadering zelf beantwoord en de vragen worden gepubliceerd (via de notulen of anders via de website of mail). Over het onderwerp mutaties bestuur kreeg het bestuur al eind april een vraag, namelijk over de statuten die niets vermelden over een te volgen procedure. Het antwoord luidt: juist en inderdaad omdat de statuten niets over een procedure vermelden, heeft het bestuur naar eigen goeddunken gehandeld. Afgelopen december hebben wij weer een open oproep geplaatst aan alle leden en wij bleven alert kijken waar we bij iemand enige interesse in een bestuursfunctie beproefden of zelf konden aanwakkeren. Dat heeft tot de luxe van een vijftal kandidaten geleid uit de door ons beoogde sectoren zoals de farmacie en advocatuur en ook verder divers samengesteld. Met deze geïnteresseerden heeft het bestuur in wisselende samenstelling fysieke gesprekken gevoerd, alleen met een kandidaat moesten we vanwege corona volstaan met een bilaterale call. Op 15 mei spraken we elkaar in plenair verband en zodoende konden we 2 juni hun namen aan alle leden bekend maken en de kandidaten ‘ter goedkeuring’ aan de ALV gaan voorleggen. Tot slot: wij zijn blij met de interesse en het enthousiasme over en weer. Met een ieder die interesse toont in een bestuursfunctie of anderszins (meer) actief iets voor de VCO wil doen, gaan wij graag in gesprek! We hebben dit ook als zodanig geuit op onze FAQ op de website. 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen