Jaarlijkse ALV

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
23 jun. 2021 17:00 - 18:00
Locatie
Microsoft Teams

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VCO. 

Wanneer:   woensdag 23 juni 2021
Tijd:   17.00 – 18.00 uur
Medium:   Microsoft Teams
Voor: Leden
Aanmelden:   tot en met 22 juni 2021

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VCO

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen bestuur en korte terugblik op 2020
 5. Vaststellen notulen ALV 2020
 6. Financiën
  • Financieel verslag 2020
  • Verklaring kascontrolecommissie 2020
  • Decharge bestuur 2020
  • Decharge kascontrolecommissie 2020
 7. Benoeming leden kascommissie
  • Alando van Bodegom
  • Huug Laoh
 8. Mutaties bestuur
 9. Plannen en begroting voor 2021 e.v.
 10. Wvttk
 11. Afsluiting

Toelichting en stukken bij de agenda

Via https://www.vco.nl/mijn-vco/documenten vind je:

 1. De notulen van de ALV 2020
 2. Het financieel verslag 2020
 3. De begroting 2021

Vragen vooraf?

Tot en met maandag 21 juni 2021 kunnen vragen over onderwerpen die op de agenda staan worden gesteld door het zenden van een mail aan info@vco.nl. Deze worden uiterlijk tijdens de ALV beantwoord en zullen worden gepubliceerd (door opname in de notulen of anders via de website of mail).

 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien