Future talks, de stip op de horizon

Nieuwe bestuursleden. Veranderende omstandigheden. Dit vraagt om het herijken van de visie, missie en strategie van de VCO. Wie willen we zijn, nu en over drie jaar? Hoe kunnen we verder professionaliseren? Dit en veel meer vragen stonden op de agenda van de bijeenkomst van voorzitters/trekkers van de kennistafels en het bestuur op 9 november jl. Op 12 januari zullen de resultaten worden gedeeld op de nieuwjaarsborrel.