ESG en rapportage niet-financiële informatie

Na een geslaagde webinar begin 2021 verkennen we de interesse onder leden voor een aparte kennistafel op het gebied van ESG en rapportage van niet-financiële informatie. Een aantal leden meldde zich na een eerste oproep direct aan. Naar verwachting volgen meer leden. In de zomer gaan we nader in gesprek over oprichting. Geinteresseerden kunnen zich dus nog steeds aanmelden.

ESG is een actueel onderwerp: op 21 april 2021 nam de Europese Commissie het voorstel aan voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), welke zal leiden tot aanpassing van de huidige eisen van de NFRD en voor meer ondernemingen een rapportageverplichting zal kennen. Heb je interesse in het helpen opzetten van deze kennistafel en/of in latere deelname, mail dan gerust naar info@vco.nl.

Is ESG ook relevant voor jouw organisatie? Toekomstige Europese wet- en regelgeving vereist dat ondernemingen meer en meer rekening houden met zogenaamde ESG-factoren (Environmental, Social, Governance). Ook zien we dat meer en meer organisaties dit onderwerp zelf ook belangrijk vinden, vanuit duurzaamheidsoogpunt. Welke regels zijn dat, en wat moet er dan gedaan worden? De VCO was blij dat zij begin 2021 met Charco & Dique, adviesbureau op het gebied van compliance, legal en risk management, een interessant webinar hierover heeft  kunnen bieden. Drie van Charco & Dique’s consultants hebben VCO-leden en gasten meegenomen in de uitdagingen van (implementatie van) regelgeving op het gebied van ESG-factoren en ontwikkelingen rond de rapportage van niet-financiële informatie. Belangrijke onderwerpen. De vraag is namelijk niet zozeer of je als compliance professional rekening moet houden met ESG-factoren, maar eerder hoe en wanneer. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening zijn besproken. Tevens is ingegaan op de rapportage van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen en op ontwikkelingen rond de EU-richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit (NFRD). Dit onderwerp is aan de ESG gerelateerd en, zeker ook voor toezichthouder AFM, steeds meer van belang.