Bij de kennistafel ESG is nog geen sprake van "Wij". De kennistafel is in oprichting, onder begeleiding van het bestuur. Een aantal leden meldde zich na een eerste oproep direct aan. Naar verwachting volgen meer leden. In de zomer gaan we nader in gesprek over oprichting. Geinteresseerden kunnen zich dus nog steeds aanmelden. Heb je interesse in het helpen opzetten van deze kennistafel en/of in latere deelname, mail dan gerust naar info@vco.nl