SIRA

Kennistafel SIRA/Risicoanalyse

De Kennistafel is begonnen in 2020 met 12 compliance professionals en groeide sindsdien. Anno 2021 zijn deelnemers afkomstig uit verschillende sectoren. Denk aan grootbanken, verzekeraars, de pensioensector, farmacie, accountantspraktijk en consultancy. Doel is onze kennis over de SIRA en het proces van risicoanalyse te delen en deze kennis te verdiepen en te verbreden. Daarbij is uitgangspunt deze ook toegankelijk te maken voor leden, bijv. door het organiseren van ledenbijeenkomsten, het ontwikkelen van producten, standaarden etc.

Het thema SIRA/Risicoanalyse leeft volop

De Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) is vol in ontwikkeling. Het instrument wordt in steeds meer sectoren gebruikt, verplicht of vrijwillig. Zij helpt om in een steeds breder wordend wettelijk en maatschappelijk kader grip te houden op integriteitsrisico’s en het aanbrengen van focus bij het beheersen ervan. De SIRA is verder een belangrijk communicatiemiddel. Zij draagt bij aan het bevorderen van een risicobewuste cultuur. En wat te denken van de toegenomen behoefte aan meer samenhang/integratie met andere risico-onderdelen binnen een organisatie? Of het bepalen van de voor een risicoanalyse benodigde data, bij verdergaande digitalisering, technologische toepassingen en gebruik van big-data? Als compliance professionals hebben wij (vrijwel) dagelijks met deze ontwikkelingen te maken, waardoor ook wij ons zullen moeten blijven ontwikkelen.

Deelnemen aan de Kennistafel? Dat kan! ​

Heb jij ervaring met het opzetten en invoeren van de SIRA of ander hulpmiddel voor de beheersing van integriteitsrisico's en kwantitatief integriteitsmanagement? Heb je ideeën over hoe de SIRA beter kan? En ben jij bereid je kennis en ideeën met vakgenoten te delen en samen te ontdekken wat die verbeteringen zouden kunnen zijn en hoe vorm te geven? Dan is deze kennistafel wellicht iets voor jou. Deelname is mogelijk voor VCO leden en kostenloos. Wel verwachten we een actieve bijdrage: inhoudelijk en/of wat meer organisatorisch. Je kunt contact opnemen met Han Zevenhuizen op +31 (0)6 8179 4292 of han.zevenhuizen@cecg.nl.

Ben je nog geen lid van de VCO? Dan moet je eerst lid worden van VCO. Dat kan via de volgende link. Heb je aanvullende vragen over het lidmaatschap van de VCO of deelname aan deze of een andere kennistafel, mail dan ook gerust naar info@vco.nl