KNOWLEDGESHARING

Advocatuur

De op te richten Kennistafel Advocatuur richt zich op Ethiek, Compliance en Integriteit binnen advocatenkantoren. De leden zijn allen werkzaam binnen een advocatenkantoor als stafmedewerker of adviseur. De groep gaat zich richten op het versterken en borgen van deze functie, door middel van het delen van ervaring en kennis.