Compliance Nieuws

Relatie compliance professional-RvT/RvC

Verslag van een onderzoek verricht door leden van de Kennistafel Gedrag & Cultuur

Resultaten van ons onderzoek naar de relatie tussen de Compliance Professional en het toezichthoudend orgaan.

 

Door een aantal leden van onze Kennistafel Gedrag & Cultuur is onderzoek gedaan naar de manier waarop Compliance Professionals de relatie tussen compliance en het toezichthoudend orgaan beleven en waar deze mogelijk verbetering behoeft. Commissarissen behoren over voldoende specifieke kennis en inzicht te beschikken om (gesignaleerde) risico’s te begrijpen en zij dienen voldoende geïnformeerd te worden over relevante (niet-financiële) risico’s en ontwikkelingen. Compliance Professionals kunnen commissarissen hierin ondersteunen. 

 

Het onderzoek is gericht op de volgende kernvragen:

1.     Heeft de Compliance Professional rechtstreeks contact met de RvC?

2.     Rapporteert de Compliance Professional ook aan de RvC?

3.     Hoe vaak spreekt de Compliance Professional met de RvC?

4.     Hoe beoordelen de Compliance Professionals de kwaliteit van de communicatie?

 

De onderzoeksresultaten geven een positief beeld: compliance is al meer ingeburgerd aan de tafel van bestuurders en commissarissen dan vooraf was gedacht. Los van dit positieve beeld hebben respondenten waardevolle verbetersuggesties aangedragen. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een artikel in de april editie van Het Tijdschrift voor Compliance. Hierin zijn ook aanbevelingen opgenomen voor Compliance Professionals. Een schets van de uitkomsten van het onderzoek vind je hier

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen