Compliance Nieuws

Symposium RegTech 2019

Regtech Symposium 2019 - “een inspirerende en leerzame middag” (bekijk hier de foto's)

Transformatie gedreven door inspiratie. Het thema Regtech is niet meer weg te denken binnen Compliance maar staat nog in de kinderschoenen. Een door de Regtech kennistafel uitgevoerde Survey leert dat op dit moment maar een klein percentage van de Compliance professionals gebruik maakt van Regtech en dat een groot deel Regtech niet weet te duiden.

Voor het eerste VCO Regtech Symposium koos de kennistafel voor “De Groene Afslag”, een plek die als doel heeft om te verbinden en delen. Dit gaat parallel met de doelstelling van het VCO en het georganiseerde symposium “Regtech - De volgende route naar Maturity”.

Voor het drukbezochte symposium was een aantal interessante en inspirerende sprekers bereid hun kennis en ervaring te delen. Na inleiding van Ayolt van Tijum (Bestuur VCO) en Michelle Fisser (Voorzitter Kennistafel) werd deze dan ook afgetrapt door Lucas Mol. Mol, ‘aandrijver van de Groene Afslag’  vertelde vol passie over de locatie die zou kunnen leiden tot ‘anders denken’  en transformatie. De oude brandweerkazerne doet inmiddels dienst als ontmoetingsplaats voor allerlei pluimage inclusief de corporate sector. De behoefte aan verandering blijkt in meerder DNA ongeacht bloedgroep.

Na de inspirerende introductie gaf Professor Jan Veldsink, Hoogleraar A.I. en werkzaam binnen Rabobank een lezing over AI en Machinelearning. Door middel van voorbeelden, waaronder het schrijven van een algoritme werd de slimheid van de techniek en de rol van de mens hierin toegelicht. Professor Veldsink is van mening dat ook Compliance professionals een stukje ‘machinelearning’  kunnen toepassen zonder IT achtergrond. Uiteraard is de onderliggende software hiervoor wel belangrijk.

Wat machinelearning kan doen bij alert handling van Sanctiescreening liet Jeroen Ruissen zien door middel van een demo van een Compliance tool. De tool classificeert na screening de eerste alerts wat zou kunnen leiden tot een efficiënter afhandelingsproces met minimale handmatige inspanning.

Er vonden drie Breakout sessies plaats, geleid door leden van de Kennistafel. In de sessies werd, door middel van stellingen gediscussieerd over de onderwerpen (1) Financieel Economische Criminaliteit (2) Blockchain | Crypto’s en (3) Regtech, het Klantbelang. Doel van de sessies was om kennis te delen in het licht van Regtech en input te verzamelen om de volgende afslag naar Maturity nog meer vorm te geven. Later dit jaar volgt hierover meer.

Het symposium werd afgesloten met een presentatie door twee gebruikers ervaringsdeskundigen. Olga Elsenga (Director Legal en Compliance) en Panteha Pedram (Director Risk), beide werkzaam voor Fintech Ingenico, hebben dagelijks te maken met de toepassing van regelgeving door middel van techniek. Zij worden daarin op dagbasis ondersteund door een IT squad. Door een heldere Three lines of defense en nauwe samenwerking met de business wordt het merendeel van de Compliance processen effectief ondersteund door Regtech.

De resterende tijd bleek te kort voor alle vragen die vanuit het publiek werden gesteld aan de diverse sprekers en de gesprekken werden daarom vervolgd tijdens de borrel.

Al met al mogen we terugkijken op een zeer succesvol symposium. Een impressie (fotografe: Sharon Cutinho) vind je hierbij. Een korte video van de diverse sprekers is in de maak. Mocht je interesse hebben in de kennistafel of vragen hebben dan kun je contact opnemen met Michelle Fisser of een berichtje sturen aan info@vco.nl. Wellicht tot volgend jaar!