NIEUWSBRIEF VCO – juli 2023

Hier lees je de VCO nieuwsbrief van juli 2023 met hierin onder andere:

  • Terugblik op zomerevent en ALV
  • Terugblik op FEC-event
  • De VCO Raad van Advies: Meet Mirjam Bakker-Vergouw
  • Vacatures
  • Ideeën gevraagd voor een workshop ‘Klokkenluiders’
  • Een interview door de KT RegTech met Joris Krijger, Ethics & AI Officer bij de Volksbank en promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp Ethiek en AI
  • En ander interessant nieuws vanuit de kennistafels

VCO Nieuwsbrief juli 2023

Heb je nieuws dat je graag met alle leden wilt delen, stuur dan jouw bijdrage naar
info@vco.nl o.v.v. “nieuwsbericht” en/of maak gebruik van onze LinkedIn-groep. Wij
stellen dit zeer op prijs!