Beroepscompetentieprofiel

HET BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOOR DE COMPLIANCE PROFESSIONAL

Omdat compliance in de praktijk op uiteenlopende wijze wordt geïnterpreteerd, heeft de Vereniging voor Compliance Professionals een gemeenschappelijke noemer gedefinieerd voor de volle breedte die beroep en functie kennen. Het spreekt vanzelf dat deze beschrijving van het beroep beschouwd dient te worden als een dynamisch gebruiksdocument, een kapstok voor professionele beroepsontwikkeling: inhouds- en vakgericht, aansluitend op discussies binnen de VCO en recente publicaties.


Since compliance is interpreted in various ways in practice, the Association for Compliance Professionals (VCO) has defined a common denominator for the entire scope covered by profession and position. This description of the profession should obviously be regarded as a dynamic use document, a steppingstone for professional development: content and profession oriented, in keeping with discussions within the VCO and recent publications. 

Beroepscompetentieprofiel