FAQ

Frequently Asked Questions VCO

Lidmaatschap & financieel

Q: Hoe kan ik mij als VCO-lid aanmelden?
A: Leuk dat je lid wilt worden, dat kan via de volgende link

Q: Moet ik Compliance Officer zijn om lid te worden?

A: Nee, de VCO is voor iedereen werkzaam in het Compliance vakgebied. Onze doelgroep bestaat uit Compliance Professionals in ruime zin. We hanteren bewust een ruime definitie: ook als je formeel geen Compliance Officer bent, maar bijvoorbeeld over Compliance lesgeeft of adviseert, kan je lid worden.

Q: Hoe weet ik dat lidmaatschap iets voor mij is? Kan ik proeflid worden of gratis naar een of meer evenementen?

A: De VCO kent momenteel geen (gratis) proeflidmaatschap en onze evenementen zijn in principe alleen voor leden toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Soms biedt een evenement ruimte voor introducees, wat we dan expliciet aangeven. Maar dit is eerder uitzondering dan regel. Via de website kan je je een beeld vormen over het lidmaatschap en ontwikkelingen volgen om te bepalen of het lidmaatschap wat voor je is. Onder Evenementen kun je onder Binnenkort en Kalender zien welke (plenaire) ledenbijeenkomsten er zijn gepland of zijn geweest. Daarnaast kun je via de website zien wat de VCO biedt met haar kennistafels, netwerk en online omgeving. Zeker de kennistafels en het netwerk dat de VCO haar leden ook daarmee biedt, worden van grote waarde geacht. Aarzel je nog over het lidmaatschap, neem dan gerust contact op, bijvoorbeeld met de voorzitter van de VCO, zie onder Vereniging - Bestuur of via info@vco.nl

Q: Ik ben al lid, hoe kan ik mijn account activeren?
A: Je kan alleen je account activeren met behulp van een speciale link (i.v.m. veiligheid). Nieuwe leden krijgen vanuit het Congressus systeem een activatiemail toegestuurd. De link is beperkt geldig. Is de link verstreken en activeerde je je account nog niet, stuur dan een e-mail naar info@vco.nl met verzoek om je account te activeren. 

Q: Ik activeerde mijn account, maar inloggen lukt niet meer / ik ben mijn inloggegevens kwijt
A: Gebruik je e-mailadres. Er is een functie bij het inloggen om je wachtwoord te resetten. 

Q: Ik krijg al een tijd geen berichten meer
A: Waarschijnlijk is je e-mail adres niet meer actueel en heb je bijvoorbeeld een nieuwe werkgever gekregen. Onze mailingen komen dan niet meer bij je aan. (Van een aantal leden had het externe secretariaat (tot medio 2019) geen goede e-mailadressen. We proberen deze leden te achterhalen via LinkedIn, sms.) Stuur een bericht naar info@vco.nl onder vermelding van je huidige e-mail adres en het verzoek om dit te verwerken en je een activatiemail te sturen. Met de activatiemail kan je je account activeren en zelf je (verdere) persoonsgegevens in je profiel bekijken en waar nodig bewerken. Je hebt dan ook inzicht in eventuele nog openstaande facturen: Zie https://www.vco.nl/mijn-vco/profiel/facturen. En met het juiste e-mail adres kunnen we je weer mailen, over interessante evenementen etc.

Q: Hoe werkt het jaar gratis lidmaatschap voor afgestudeerde Compliance Professionals?
A: Iedereen die een van de door ons aangegeven opleidingen afrondt (zie onder https://www.vco.nl/opleidingen) kan een jaar lang gratis lid worden. De korting betreft het jaar van afstuderen: studeer je bijvoorbeeld begin 2020 af, dan kan je dus heel 2020 gratis lid zijn en kennismaken met de VCO. Na het jaar gratis lidmaatschap gaat het lidmaatschap over in een regulier - betaald - lidmaatschap. Kom je in aanmerking voor een jaar gratis lidmaatschap, mail dan naar info@vco.nl om aan te geven dat je in aanmerking komt voor het gratis lidmaatschap. Geef daarbij aan of je je al inschreef c.q. lid bent. Inschrijven doe je via de website https://www.vco.nl/word-lid/personalia. Mocht je je recent ingeschreven hebben c.q. al langer lid zijn, stuur dan ook nog een mailtje zodat we in de administratie je lidmaatschapstatus kunnen aanpassen.   

Q: Hoe kan ik mij als VCO-lid uitschrijven?
A: Hiervoor moet je een mail sturen naar info@vco.nl. Doe het uitschrijvingsverzoek voor het einde van het jaar (dus uiterlijk 31 december). Liefst ook onder vermelding van de reden, zodat wij ervan kunnen leren. Na een (bevestigende) check dat je je contributie over het lopende jaar betaalde, word je uitgeschreven. 

Q: Krijg ik (of mijn werkgever) bij uitschrijving geld terug?
A: Nee, je krijgt geen geld terug. Het is daarom belangrijk dat je je voor het einde van het jaar uitschrijft.

Q: Moet ik voor het hele jaar hetzelfde lidmaatschapsgeld betalen?
A: Vanaf aanmelden na 1 oktober wordt geen contributie meer gevraagd voor het lopende jaar. 

Q: Wanneer krijg ik een factuur?
A: Betaalverzoeken worden jaarlijks gedaan. Zo vroeg mogelijk in het jaar, naar alle leden.* Werd je na die algemene factureringsronde lid, dan krijg je uiteraard dan een betaalverzoek. Werd je aan het begin van het jaar lid, dan loop je mee in de algemene factureringsronde. Werd je bijvoorbeeld op 1 januari lid dan kan het even duren voordat je een eerste (algemeen) betaalverzoek en factuur ontvangt.

*) De factuur voor het lidmaatschap 2020 ad € 50 is later in 2020 verstuurd, niet in het voorjaar. De latere verzending houdt verband met de gevolgen van de coronacrisis. Gezien de coronacrisis lag de prioriteit niet bij het innen van contributies voor 2020 (of eventueel nog voor 2019). Voor 2020 bedraagt het lidmaatschap dus € 50 euro i.p.v. € 100. Dit is een eenmalige verlaging (conform het besluit van de alv van 18 juni 2020) vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de financiele positie van de VCO die de eenmalige verlaging toelaat.

Q: Hoe wijzig ik mijn gegevens en/of factuurgegevens?

A: Na inloggen kan je via jouw profiel in de ‘Mijn VCO’ omgeving je gegevens aanpassen. Jouw profiel kan je bereiken via deze link: https://www.vco.nl/mijn-vco/profiel.

Mailings over onze activiteiten sturen wij naar het opgegeven e-mailadres. Veel leden vullen hun zakelijk e-mailadres in. Onze tip is om te kiezen voor een persoonlijk e-mailadres. In de regel wijzigt die minder vaak dan het zakelijke e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van alle content die de VCO te bieden heeft!

Gegevens Contributiefactuur
Onder Mijn VCO > Profiel > Personalia kun je onderaan bij factuuradres kiezen welke gegevens worden gebruikt voor de contributiefactuur; privé of zakelijk.
Op een privé factuur komen de volgende gegevens te staan: naam, adres en e-mailadres.
Op een zakelijke factuur komen de gegevens te staan die je hebt ingevuld onder Mijn VCO > Profiel > Werk:
(1) Bedrijf
(2) Postadres
(3) Facturatie-emailadres. Onder Mijn VCO > Profiel > Werk > Facturatie kunt je een (ander) e-mailadres opgeven. Als je hier geen e-mailadres invult wordt het standaard e-mailadres gebruikt.
(4) Referentie, bestaande uit de omschrijving ‘lidmaatschap voor [naam]’ en Kostenplaatsgegevens. Onder Mijn VCO > Profiel > Werk > Facturatie kun je bij Kostenplaats alle gegevens vermelden die nodig zijn voor een goede verwerking van de factuur door een werkgever.

Q: Waar staat mijn factuur?
A: Zie https://www.vco.nl/mijn-vco/profiel/facturen waar je ziet wat er eventueel aan contributie open staat en waar je ook de factuur in PDF kan downloaden. 


Deelname aan evenementen of een kennistafel

Q: Hoe kan ik deelnemen aan een evenement?
A: Als je bent ingelogd via jouw account kan je op een evenement klikken, dan verschijnt links in het scherm een knop om aan te melden. 

Q: Hoe meld ik mij af voor een evenement?
A: Als je bent ingelogd via jouw account dan vind je via deze link de evenementen waarvoor jij bent aangemeld. Kies het evenement waarvoor jij je wilt afmelden, dan verschijnt links in het scherm een knop om af te melden.

Q: Ik neem graag deel aan een kennistafel
A: Leuk dat je een actieve bijdrage wilt leveren aan een van onze kennistafels. Laat het ons weten via info@vco.nl en wij brengen je in contact met de voorzitter van de kennistafel. Een overzicht van de actieve kennistafels vind je hier.

Q: Ik heb een idee voor een event / nieuwe kennistafel. Bij wie kan ik mijn idee kwijt?
A: Wij zijn altijd benieuwd naar wat leden voor ideeën hebben om de VCO nog beter te maken. Neem vooral met ons contact op via info@vco.nl 

Q: Ik ben geïnteresseerd in een bestuurdersfunctie
A: Leuk dat je een actieve bijdrage wilt leveren aan het besturen van de VCO. Je kan hiervoor contact opnemen met het bestuur via info@vco.nl. We staan open voor een gesprek!