Geaccrediteerde opleidingen

Geaccrediteerde opleidingen voor compliance professionals

De VCO hecht waarde aan kennisontwikkeling en het niveau van compliance in Nederland. Daarom is besloten om de geaccrediteerde opleidingen tot compliance professional aandacht te geven op onze website. Daarnaast geven wij iedereen die een van deze opleidingen afrond een jaar lang gratis lidmaatschap. 

Kijk hieronder naar het aanbod. 

Q: Hoe werkt het jaar gratis lidmaatschap voor afgestuurde Compliance Professionals?
A: Iedereen die een van de door ons aangegeven opleidingen afrondt (zie onder https://www.vco.nl/opleidingen) kan een jaar lang gratis lid worden. De korting betreft het jaar van afstuderen: studeer je bijvoorbeeld begin 2020 af, dan kan je dus heel 2020 gratis lid zijn en kennismaken met de VCO. Kom je in aanmerking voor een jaar gratis lidmaatschap, mail dan naar info@vco.nl. Geef daarbij aan of je je al inschreef c.q. lid bent. Inschrijven doe je via de website https://www.vco.nl/word-lid/personalia. Mocht je je recent ingeschreven hebben c.q. al langer lid zijn, stuur dan ook nog een mailtje zodat we in de administratie je lidmaatschapstatus kunnen aanpassen.  

NCI_opleidingsgids.PNG
Flyer_Executive_Program_NL_2-11.pngLeergang Compliance Professional - Nederlands Compliance Instituut

Tijdens deze leergang verkrijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken bij financiële ondernemingen en andere organisaties.

Compliance & integriteitmanagement - VU

Op de Vrije Universiteit wordt Compliance & Integriteit Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Compliance houdt zich bezig met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder, van het individu) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (juridische-, financiële-, reputatierisico's) die voortvloeien uit de aantasting van (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.