Geaccrediteerde opleidingen

Geaccrediteerde opleidingen voor compliance professionals

De VCO hecht waarde aan kennisontwikkeling en het niveau van compliance in Nederland. Daarom is besloten om de geaccrediteerde opleidingen tot compliance professional aandacht te geven op onze website. Daarnaast geven wij iedereen die een van deze opleidingen volgt een jaar lang gratis lidmaatschap. 

Kijk hieronder naar het aanbod. 

Q: Hoe werkt het jaar gratis lidmaatschap voor studerende Compliance Professionals?
A: Iedereen die nog geen VCO lid is en aan een van de hieronder aangegeven opleidingen deelneemt (zie de opleidingsflyers hieronder)  kan een jaar lang gratis lid van de VCO worden. De korting betreft het jaar van aanmelding (mits je in dat jaar ook de opleiding volgt): meld je je bijvoorbeeld begin 2021 aan, dan kun je dus heel 2021 gratis lid zijn en kennismaken met de VCO. Kom je in aanmerking voor een jaar gratis lidmaatschap, schrijf je dan in via de website https://www.vco.nl/word-lid/personalia en richt, onder vermelding van de opleidingsgegevens, een verzoek om gratis lidmaatschap aan info@vco.nl. Wij zorgen dan voor restitutie van het inschrijfgeld en aanpassing van jouw lidmaatschapstatus.  

NCI_opleidingsgids.PNG
Flyer_Executive_Program_NL_2-11.png
MoC_ComplianceOfficer_Banner71.png


Leergang Compliance Professional - Nederlands Compliance Instituut

Tijdens deze leergang verkrijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken bij financiële ondernemingen en andere organisaties.

Compliance & integriteitmanagement - VU

Op de Vrije Universiteit wordt Compliance & Integriteit Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Compliance houdt zich bezig met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder, van het individu) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (juridische-, financiële-, reputatierisico's) die voortvloeien uit de aantasting van (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.

Compliance Officer opleiding – The Ministry of Compliance

Een praktische opleiding die professitie als Compliance Officer. Geen ‘one size fits all’ benadering, maar voldoende aandacht voor jouw specifieke kennis en ervaring en de omgeving waarin je werkt. Dat is wat The Ministry of Compliance je biedt.

Waarom onze Compliance Officer opleiding?

  1. Aandacht voor jouw persoonlijke werkomgeving, kennis en ervaring
  2. Ontwikkeling van soft skills
  3. Ondersteuning door een persoonlijke mentor 
  4. Gebruik van compliance software Ruler
  5. Praktische handvatten zoals templates en voorbeelddocumenten, opgesteld door ervaren compliance officers van Charco & Dique