Over de VCO

Compliance binnen alle sectoren blijft aan belang toenemen en het vakgebied is sterk aan het veranderen. Om hierop het stuur te houden verbinden Compliance Officers en Professionals zich aan de Vereniging van Compliance Professionals (VCO), al twintig jaar lang sinds de oprichting op 5 juni 2001. Wij zijn een dynamisch platform waar leden met elkaar de verbinding vinden. Onze beroepsvereniging bevordert kennisuitwisseling tussen haar leden en versterkt het onderlinge compliance netwerk. Regelmatig houden wij interessante ledenbijeenkomsten waarbij wij elkaar ontmoeten. 


Wij verwelkomen je graag bij de VCO!


Recente events

28 januari luidde de VCO het jaar 2021 in met een geslaagd webinar over compliance in multinationale ondernemingen; Engelstalig dit keer, met boeiende en gerenommeerde sprekers, die uiteenlopende facetten van de uitdagingen van de compliance professional in een multinationale organisatie bespraken: hoe ga je om met cultuurverschillen, hoe bereid je je organisatie voor op de verschillen in toezicht etc. De slides zijn onder aan deze pagina te downloaden.


Ledenenquete

Eind oktober 2020 hebben we onder alle leden gepeild of het VCO lidmaatschap beantwoordt aan de behoefte en verwachtingen. Maar liefst 114 leden, dat is ongeveer een kwart van alle leden, hebben ons laten weten wat goed gaat, wat beter kan en wat de VCO in de toekomst voor haar leden kan betekenen.


Wat jullie het meest waarderen:

De belangrijkste drijfveer om lid te worden van de VCO is gelukkig ook de activiteit die men het meest waardeert: met stip op #1 staat het delen van kennis en ervaring met andere leden! Die waardering strekt zich uit tot alle manieren waarop de VCO dat biedt, te weten kennistafels, seminars, jaarsymposia, webinars, etc. Op #2 staat het netwerken, waarbij velen betreuren dat dit door Covid-19 perikelen niet langer persoonlijk mogelijk was. Velen waarderen echter de wijze waarop de VCO zich aan de nieuwe werkelijkheid heeft weten aan te passen: de georganiseerde webinars staan op #3.


Verbeterpunten

Hoewel het fijn is om te horen dat we vooral moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn, is er ook ruimte voor verbetering. Daar waren we uiteraard naar op zoek. Op de vraag wat we beter kunnen doen zijn veel goede suggesties binnengekomen. Het meest in het oog springende commentaar had betrekking op communicatie met de leden en de zichtbaarheid van de VCO. Een suggestie die in dat verband door verschillende leden werd gedaan, is het publiceren van een jaaragenda. In dit verband werd ook genoemd het verzenden van een introductiemail aan nieuwe leden waarin wordt uitgelegd hoe men zich bij kennistafels kan aanmelden en hoe de berichtgeving van en met de VCO verloopt. Het tweede belangrijke aandachtspunt zag op kennisdeling. Sommige leden vragen bijvoorbeeld om concrete kennisdeling in de vorm van artikelen, nieuwsberichten, blogs en dergelijke. Ook werd gevraagd om meer praktische tools en de ontwikkeling van best practices. Een derde punt dat verschillende keren werd genoemd was het meer aandacht besteden aan andere sectoren, sommige leden vinden dat binnen de VCO te veel nadruk ligt op compliance bij (groot)banken/financiële instellingen. Tot slot vroegen leden nog om meer aandacht voor het onderling verbinden van leden en meer duidelijkheid omtrent toetreden tot Kennistafels.

Kennistafels

De kennistafels zelf worden over het algemeen positief gewaardeerd als forum voor kennisdeling en - ontwikkeling. Naast de hiervoor al genoemde kritiek op de bereikbaarheid kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. Deze zijn ondertussen met een aantal voorzitters van de kennistafels besproken en hebben geleid tot verschillende actiepunten, waaronder het verbeteren van de informatie van de kennistafels op de website. Daar gaan we mee aan de slag.

Follow up

De enquête heeft verder veel bruikbare suggesties voor mogelijke toekomstige activiteiten opgeleverd. Variërend van Artificial Intelligence tot SIRA en van “gedrag en cultuur” tot ESG zijn veel onderwerpen genoemd. Teveel om op te noemen! Ook hiermee gaan we aan de slag en bij de organisatie van evenementen zullen we rekening houden met de voorkeuren die zijn uitgesproken voor dagen en tijdstippen. Ook zullen we een dankbaar beroep doen op de vele leden die hebben aangegeven zich actief voor de vereniging in te willen zetten. Sommigen hebben we al gesproken, anderen zullen binnenkort worden benaderd om te bespreken waar men een actieve bijdrage kan en wil leveren.


Wij zijn ontzettend blij met de informatie die de enquête heeft opgeleverd. We kregen veel bruikbare suggesties, we gaan ermee aan de slag!

PS

nog meer ideeen? info@vco.nlORmeetellen.jpg

About VCO

The importance of compliance is increasing throughout all sectors while the compliance field itself is undergoing tremendous changes. In order to handle these developments compliance officers and professionals united themselves in the Association for Compliance Professionals (VCO). VCO is a dynamic platform connecting its members.

VCO stimulates the exchange of expertise among its members and strengthens the members' network.We do this by organizing interesting events for our members, in person and online. Our working groups ('Kennistafels'), the network and the online libraries offer professional support to our members. The working groups and the network that comes with them are highly appreciated by our members.

We welcome all compliance professionals working in the Netherlands to the VCO! Join us herelink. ​

The VCO Board

Statuten

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Statuten_VCO_2013.pdf 140.0 kB

Compliance in multinationale onderneming

Bestandsnaam Bestandsgrootte
1._S._Oded.pdf 592.1 kB
2._A._Makinwa.pdf 1.7 MB
28_jan_21_programma.pdf 5.7 MB
3._I._Ismail.pdf 651.9 kB
4._M_van_Woerden.pdf 297.2 kB