Over de VCO

Welkom bij de VCO, al sinds 2001

Aandacht voor compliance en integriteit binnen alle sectoren wordt steeds belangrijker en het vakgebied is sterk aan het veranderen. Om hierop het stuur te houden verbinden Compliance Officers en Professionals zich aan de Vereniging van Compliance Professionals (VCO), al twintig jaar lang. Wij zijn een dynamisch platform waar leden met elkaar de verbinding vinden.

Als beroepsvereniging bevorderen wij kennisuitwisseling tussen onze leden en versterken wij het onderlinge netwerk voor compliance - en integriteitsprofessionals. Wij organiseren interessante ledenbijeenkomsten waarbij wij elkaar fysiek en virtueel ontmoeten. Wij bieden met onze kennistafels, netwerk en online omgeving support aan onze leden. 

Wij verwelkomen iedere Compliance Professional graag bij de VCO! Klik hier om lid te worden. Dan ontvang je in de toekomst ook de nieuwsbrief.

1 april 2022 ontvingen alle leden de laatste nieuwsbrief met o.a. 

  • actuele informatie over en vanuit de Kennistafels en Intervisiegroep. Er is en wordt veel georganiseerd. 
  • aankondiging van de ALV op 10 mei 2022 samen met een event van de Kennistafel ESG, 
  • bericht over het lustrum event later dit jaar. De Compliance Officer en haar beroepsvereniging VCO bestaan 20+ jaar.
  • vacature in het bestuur voor penningmeester. De werkzaamheden vragen ca. 1 – 1,5 dag per maand. Alle leden met financiële en administratieve affiniteit worden uitgenodigd te solliciteren. Wellicht is er interesse onder een van de compliance functionarissen uit de accountancysector?
  • bericht over nieuwe leden van de Raad van Advies. Met Alexander MacLean (Global Head Compliance van Aegon) en Robin Baks (directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) haalt de VCO nog meer kennis binnen onze vereniging van het compliance beroep, maar ook van het organiseren en laten groeien van een vrijwilligersorganisatie.
  • een oproep voor interesse in een nieuwe Kennistafel Inrichting compliance functie. Zoals bij elke Kennistafel wordt een mix gezocht van ervaren en startende compliance professionals, uit verschillende sectoren (de financiële sector, accountancysector, corporates, farmacie, advocatuur, zorg etc.).
  • nieuw aanbod van sparringsmogelijkheden binnen de VCO.


Impressie van 2021 events

28 januari 2021 luidde de VCO het jaar in met een geslaagd webinar over compliance in multinationale ondernemingen; Engelstalig dit keer, met boeiende en gerenommeerde sprekers, die uiteenlopende facetten van de uitdagingen van de compliance professional in een multinationale organisatie bespraken: hoe ga je om met cultuurverschillen, hoe bereid je je organisatie voor op de verschillen in toezicht etc. De slides zijn onder aan deze pagina te downloaden.

Ledenenquete

Eind oktober 2020 hebben we onder alle leden gepeild of het VCO lidmaatschap beantwoordt aan de behoefte en verwachtingen. Maar liefst 114 leden, dat is ongeveer een kwart van alle leden, hebben ons laten weten wat goed gaat, wat beter kan en wat de VCO in de toekomst voor haar leden kan betekenen.

Wat jullie het meest waarderen

De belangrijkste drijfveer om lid te worden van de VCO is gelukkig ook de activiteit die men het meest waardeert: met stip op #1 staat het delen van kennis en ervaring met andere leden! Die waardering strekt zich uit tot alle manieren waarop de VCO dat biedt, te weten kennistafels, seminars, jaarsymposia, webinars, etc. Op #2 staat het netwerken, waarbij velen betreuren dat dit door Covid-19 perikelen niet langer persoonlijk mogelijk was. Velen waarderen echter de wijze waarop de VCO zich aan de nieuwe werkelijkheid heeft weten aan te passen: de georganiseerde webinars staan op #3.

Verbeterpunten

Hoewel het fijn is om te horen dat we vooral moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn, is er ook ruimte voor verbetering. Daar waren we uiteraard naar op zoek. Op de vraag wat we beter kunnen doen zijn veel goede suggesties binnengekomen. Het meest in het oog springende commentaar had betrekking op communicatie met de leden en de zichtbaarheid van de VCO. Een suggestie die in dat verband door verschillende leden werd gedaan, is het publiceren van een jaaragenda. In dit verband werd ook genoemd het verzenden van een introductiemail aan nieuwe leden waarin wordt uitgelegd hoe men zich bij kennistafels kan aanmelden en hoe de berichtgeving van en met de VCO verloopt. Het tweede belangrijke aandachtspunt zag op kennisdeling. Sommige leden vragen bijvoorbeeld om concrete kennisdeling in de vorm van artikelen, nieuwsberichten, blogs en dergelijke. Ook werd gevraagd om meer praktische tools en de ontwikkeling van best practices. Een derde punt dat verschillende keren werd genoemd was het meer aandacht besteden aan andere sectoren, sommige leden vinden dat binnen de VCO te veel nadruk ligt op compliance bij (groot)banken/financiële instellingen. Tot slot vroegen leden nog om meer aandacht voor het onderling verbinden van leden en meer duidelijkheid omtrent toetreden tot Kennistafels.

Kennistafels

De kennistafels zelf worden over het algemeen positief gewaardeerd als forum voor kennisdeling en - ontwikkeling. Naast de hiervoor al genoemde kritiek op de bereikbaarheid kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. Deze zijn ondertussen met een aantal voorzitters van de kennistafels besproken en hebben geleid tot verschillende actiepunten, waaronder het verbeteren van de informatie van de kennistafels op de website. Daar gaan we mee aan de slag.

Follow up

De enquête heeft verder veel bruikbare suggesties voor mogelijke toekomstige activiteiten opgeleverd. Variërend van Artificial Intelligence tot SIRA en van “gedrag en cultuur” tot ESG zijn veel onderwerpen genoemd. Teveel om op te noemen! Ook hiermee gaan we aan de slag en bij de organisatie van evenementen zullen we rekening houden met de voorkeuren die zijn uitgesproken voor dagen en tijdstippen. Ook zullen we een dankbaar beroep doen op de vele leden die hebben aangegeven zich actief voor de vereniging in te willen zetten. Sommigen hebben we al gesproken, anderen zullen binnenkort worden benaderd om te bespreken waar men een actieve bijdrage kan en wil leveren.

Wij zijn ontzettend blij met de informatie die de enquête heeft opgeleverd. We kregen veel bruikbare suggesties, we gaan ermee aan de slag!

PS. Nog meer ideeën? info@vco.nl


Kalender

Geen aanstaande evenementen

ORmeetellen.jpg

About VCO

The importance of compliance is increasing throughout all sectors while the compliance field itself is undergoing tremendous changes. In order to handle these developments compliance officers and professionals united themselves in the Association for Compliance Professionals (VCO). VCO is a dynamic platform connecting its members.

VCO stimulates the exchange of expertise among its members and strengthens the members' network.We do this by organizing interesting events for our members, in person and online. Our working groups ('Kennistafels'), the network and the online libraries offer professional support to our members. The working groups and the network that comes with them are highly appreciated by our members.

We welcome all compliance professionals working in the Netherlands to the VCO! Join us here link. ​

The VCO Board

VCO-linkedin-255.jpg
BannerRiskCompliancePlatformEuropevoorNL.jpeg

We bestaan nu 20 jaar en willen dat met een live event vieren: in 2022.

Over het thema en de aanpak van de jubleum-event worden jullie nog geinformeerd: natuurlijk wordt het een onderwerp dat ons als compliance professionals nu bezighoudt.

ESG en rapportage van niet-financiële informatie

We zijn gestart met een kennistafel op het gebied van ESG en rapportage van niet-financiële informatie (tegenwoordig ook wel aangeduid als pre-financiële informatie). Heb je interesse in deelname aan  deze kennistafel  mail dan gerust naar info@vco.nl en kijk hier:  website Kennistafel ESG .

Intervisie-groepen starten:

De intervisiegroepen  zijn van start gegaan en blijken in een behoefte te voorzien!

Statuten

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Statuten_VCO_2013.pdf 140.0 kB

Compliance in multinationale onderneming

Bestandsnaam Bestandsgrootte
1._S._Oded.pdf 592.1 kB
2._A._Makinwa.pdf 1.7 MB
28_jan_21_programma.pdf 5.7 MB
3._I._Ismail.pdf 651.9 kB
4._M_van_Woerden.pdf 297.2 kB