Bestuur

HET BESTUUR

Stijn.jpeg
Stijn

Naam: Stijn Sarneel

Functie: Voorzitter

Werkzaam bij: Lumen Group

Mail: stijn.sarneel@vco.nl

Vanaf 2001 is Stijn actief in het compliance vakgebied. Hij heeft dit gedaan in verschillende rollen zoals Compliance Officer, manager, onderzoeker, toezichthouder (AFM) en als consultant. Sinds 2015 is Stijn voorzitter van het bestuur van de VCO waarin hij zich hard maakt voor een verbeterde positionering van de compliancefunctie. Stijn heeft een juridische- en bedrijfskundige achtergrond en is daarnaast gespecialiseerd in Governance & Privacy vraagstukken.
Stefanie.jpeg
Stefanie

Naam: Stefanie van Zoest

Functie: Penningmeester

Mail: Stefanie.van.zoest@nl.ey.com

Gedreven door een pragmatische aanpak en (daarbij) het ethische juiste willen doen. Rode draad in mijn CV is het leveren van toegevoegde waarde aan de praktijk van juridische en financiële professionals vanuit een service- en kwaliteitsgerichte rol en in samenspraak met de strategiebepalers.

Rudolf.jpeg
Rudolf

Naam: Rudolf Quarles van Ufford

Functie: Secretaris

Werkzaam bij: Eneco Groep

Mail: Rudolf.QuarlesvanUfford@eneco.com

Na de afronding van de studie rechten in Leiden in 1999 is Rudolf als jurist aan de slag gegaan. Vanaf 2007 is Rudolf vanuit een juridische functie overgestapt naar het compliance vakgebied. Sindsdien is hij Compliance Officer geweest in de financiële en telecomsector. De afgelopen 4 jaar is hij werkzaam als adviseur compliance en integriteit bij de Eneco Groep. Sinds 2015 is Rudolf lid van de VCO. Per april 2017 is hij toegetreden als secretaris van de VCO. In deze rol is hij statutair verantwoordelijk voor het notuleren van de VCO-vergaderingen en het bijeenroepen van de algemene ledenvergaderingen.


Nina.jpeg
Nina

Naam: Nina Gorgishvili

Functie: Algemeen bestuurslid - Compliance Professional Dag

Werkzaam bij: DAS

Mail: -

Na de afronding van de studie rechten in Amsterdam in 2012 is Nina als jurist en Compliance Officer aan de slag gegaan. Nina is sinds 2011 werkzaam op het gebied van compliance. Sindsdien is zij als Compliance Officer werkzaam geweest in de trustsector. Vorige jaar is zij overgestapt naar de auto-industrie. Op dit moment werkt ze als Compliance Manager bij FCA Capital Nederland B.V. en FCA Capital Belgium S.A. Per april 2017 is zij toegetreden als algemeen bestuurslid van de VCO. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de organisatie van ledenbijeenkomsten en het jaarlijkse VCO Compliance Symposium, de opvolger van de Compliance Professionaldag.Ayolt.jpeg
Ayolt

Naam: Ayolt van Tijum

Functie: Algemeen bestuurslid - Kennistafels

Werkzaam bij: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mail: ayolt.van.tijum@afm.nl

Na zijn studie Recht & Bedrijfswetenschappen is Ayolt sinds 2000 werkzaam geweest als jurist en vervolgens sinds 2010 als compliance officer bij zowel de AFM als bij enkele financiële instellingen, als specialist en in managementrollen. Momenteel is Ayolt (intern) compliance officer van de AFM. Ayolt is algemeen bestuurslid en neemt naast de algemene bestuurstaken het aandachtsgebied kennis en ontwikkeling voor zijn rekening, waaronder de Kennistafels. Ayolt is verder penningmeester plaatsvervanger.Roderick.jpeg
Roderick

Naam: Roderick Noordhoek

Functie: Algemeen bestuurslid - Website/Innovatie

Mail: rodericknoordhoek@gmail.com

Roderick werkte 3,5 jaar bij het NCI als Compliance Officer en nu als compliance advisor bij Rabobank. Zijn achtergrond ligt in rechten en bedrijfskunde. Hij studeerde af op het gebied ‘Global business & stakeholder management’ aan de Erasmus Universiteit. Bij het NCI ligt zijn focus op FinTech en Gedrag & Cultuur. Hij is daarnaast voorzitter van het Young Compliance Professionals netwerk. Als algemeen bestuurslid zal Roderick zich focussen op de communicatiestructuur (o.a. de website) en gaat hij zich bezighouden met het innoveren binnen de vereniging.
Frans.jpeg
Frans

Naam: Frans Demmers

Functie: Algemeen bestuurslid - Strategie

Mail: demmersf@gmail.com