Raad van advies

Raad van advies
De VCO kent sinds 2019 een raad van advies: breed en multidisciplinair samengesteld. Het doel van de raad is om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en de VCO naar een hoger plan te tillen met suggesties en klankborden. Wij zijn ontzettend trots dat de volgende personen in de raad van advies zitting hebben willen nemen: