De poortwachtersfunctie onderzocht

Het Nederlandse financiële stelsel kan door criminelen worden misbruikt om illegaal verkregen vermogen wit te wassen of om terrorisme te financieren. Om dit te voorkomen zijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) maatregelen opgelegd aan financiële instellingen en professionele dienstverleners – de zogenaamde poortwachters. Poortwachters hebben daarnaast te maken met verplichtingen die volgen uit de Sanctiewet 1977 (Sw) en vaak ook met specifieke wet- en regelgeving, of beroepsstandaarden. Sommige financiële instellingen, zoals schadeverzekeraars, vallen niet onder de Wwft maar worden wel geacht de Sanctiewet na te leven. KPMG onderzocht de kansen en mogelijkheden om door samenwerking van de verschillende groepen poortwachters, dan wel door het toepassen van creatieve andere werkwijzen, een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de antiwitwas keten en de naleving van de Sanctiewet te realiseren. Je vindt de resultaten van dit onderzoek hier (De Engelstalige versie volgt later).