KNOWLEDGESHARING

REGTECH

De kennistafel RegTech en Digitale Transformatie (in het kort KT RegTech) is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden maar dezelfde interesse, de ontwikkelingen in digitalisering die relevant zijn voor onze werkzaamheden.

 

ACTUALITEITEN – Interview met Frans van Bruggen, DNB

De RegTech Tafel heeft Artificial Intelligence & Ethiek gekozen als thema voor het jaar 2023. De ontwikkelingen rond AI gaan snel. Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor Compliance Officers en wat wordt er hieromtrent van hen verwacht? Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan wij dit jaar in gesprek met een aantal professionals op het gebied van AI en Ethiek. 

Frans van Bruggen, Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence bij de DNB is onze eerste gesprekspartner. Lees hier het interview!

Onze tweede gesprekspartner is Joris Krijger. Joris is Ethics & AI Officer bij de Volksbank en promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp Ethiek en AI. Lees hier het interview! (voor Engels klik hier)

Ons derde interview is met Dasha Simons , Managing consultant Trustworthy AI bij IBM Nederland. Wij gaan met haar in gesprek over haar functie, haar drijfveren, haar ambitie en de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van AI en de rol van de compliance officer hierbij. Lees hier het interview!

DOEL

Om haar doel te bereiken houdt de KT RegTech regelmatige bijeenkomsten en onderhoudt zij contacten met belangrijke partijen binnen haar focusgebied. Door de constante uitwisseling van kennis ontstaat een breed inzicht in ontwikkelingen op het gebied van RegTech.

De KT RegTech zal zich blijven ontwikkelen en periodiek verdiepingen onderzoeken binnen het focusgebied. Deze verdiepingen zullen leiden tot de publicatie van best practices.

Voor 2023 hebben we een hoofdthema gekozen namelijk AI en Ethiek. Wij zullen interviews houden met vakspecialisten en andere  stakeholders die gelieerd zijn aan het thema AI en Ethiek. Voorts zullen wij een seminar over het thema AI en Ethiek voor de VCO leden en eventuele genodigden.

Bij de KT RegTech komt alle kennis op het gebied van technische ontwikkelingen binnen compliance en toezicht bijeen. Wil je als lid deelnemen aan de kennistafel? Dat kan! Meld je aan via Mirjam Veen-Hendriks (voorzitter).

INTERVISIE MET DE KENNISTAFEL REGTECH

Ben je lid en heb je een complex vraagstuk gerelateerd aan regtech of loop je ergens tegen aan? Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de leden van de Kennistafel REGTECH helpen wij je graag verder. Klik hier om je informatie achter te laten, geef aan dat jouw vraag regtech betreft, en wij zoeken voor jou de juiste match…

WIE WIJ ZIJN

Mirjam Veen-hendriks
Raimond Stappers
Eddy van Rooijen
Mario Wouters
Katrien Siewertsz van Reesema
Michelle Fisser