KNOWLEDGESHARING

REGTECH

De VCO heeft in 2018 het initiatief genomen om te starten met een kennistafel RegTech en Digitale Transformatie (in het kort KT RegTech). De KT RegTech is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden maar dezelfde interesse, de digitalisering die relevant zijn voor onze werkzaamheden.

DOEL

KT RegTech heeft zich tot doel gesteld om:

  • kennis en ervaringen tussen leden uit te wisselen en daarmee te verhogen;
  • good practices onderling en met overige leden delen en evt. publicatie van eigen best practice t.b.v. de leden;
  • als vraagbaak te dienen voor VCO-leden op het gebied van RegTech.

Om haar doel te bereiken houdt de KT RegTech regelmatige bijeenkomsten en onderhoudt zij contacten met belangrijke partijen binnen haar focusgebied. Door de constante uitwisseling van kennis ontstaat een breed inzicht in ontwikkelingen op het gebied van RegTech. De KT RegTech zal zich blijven ontwikkelen en periodiek verdiepingen onderzoeken binnen het focusgebied. Deze verdiepingen zullen leiden tot de publicatie van best practices.

Bij de KT RegTech komt alle kennis op het gebied van technische ontwikkelingen binnen compliance en toezicht bijeen. Wil je als lid deelnemen aan de kennistafel? Dat kan! Meld je aan via Michelle Fisser (voorzitter).

WIE WIJ ZIJN

Mirjam Veen-Hendriks (voorzitter)
M. (Michelle) Fisser (voorzitter)
T.J. (Thijs) van Burk
M.J. (Marina) Devid
H.M. (Hetty) Harteveld
A.H. (Arjen) Ketelaar
E.A. (Eddy) van Rooijen
R.J.H. (Raimond) Stappers
J.H.C. (John) Stribos
A. (Ayolt) van Tijum
A.C. (Linda) van Tuijl
M. (Myrthe) Veldhorst