HET BESTUUR

Kim Brandon

Algemeen bestuurslid

Kim heeft haar passie voor compliance gevonden toen zij zich aansloot bij het Financial Crime team van EY in 2018. Met haar ervaring in de AML/CFT-wereld, en nu als Compliance Officer bij BumaStemra, lijkt het haar fantastisch om als bestuurslid op de sneltrein van de VCO te stappen. Zij staat klaar om frisse ideeën in te brengen, nieuwe perspectieven te verkrijgen, en samen met de VCO tot innovatieve oplossingen te komen. “Ik kijk uit naar vele ontmoetingen, nieuwe lessen, en gezamenlijke groei terwijl we nieuwe wegen inslaan voor de toekomst van compliance officers. Let's go!”

Frank Felten

Penningmeester

Frank is 64 jaar, geboren in Den Haag en getrouwd (zijn vrouw is huisarts). Frank woont inmiddels ruim 26 jaar in Ravenstein en is nog steeds fulltime aan het werk. Wel gaat hij proberen 10% te minderen vanaf 2024. Van huis uit is Frank registeraccountant en inmiddels ruim 46 jaar werkzaam in de accountantswereld. Eerst 26 jaar bij PwC en allerlei rechtsvoorgangers daarvan, waarvan 14 jaar in audit en 12 jaar in forensic (fraude-onderzoeken e.d.). Vervolgens 4 jaar bij de AFM, in het kader van het opzetten en aanvangen van het toezicht op accountantsorganisaties. Frank: “Wanneer je de werkzaamheden als controlerend accountant, forensisch accountant en toezichthouder bij de AFM in een hoge hoed gooit en goed schudt, komt daar vervolgens een compliance officer uit”. Dat werd dan ook de volgende functie; eerst 6 jaar als compliance officer bij ABAB en inmiddels bijna 10 jaar als compliance officer bij Baker Tilly. Frank ziet zichzelf vooral als “self-made” compliance officer.

Björn Schuitemaker

Algemeen bestuurslid

"Enable the business to make profits within the rules of the game” is de missie van Björn Schuitemaker. Met deze missie beoogt Björn aan te geven dat organisaties eerder in control zijn wanneer zij actief investeren in het gecontroleerd nemen van risico’s (controlled risk taking) dan wanneer zij actief risico’s vermijden (risk adverse). Björn heeft in het afgelopen decennia voor diverse typen (financiële) ondernemingen gewerkt, variërend van trustkantoren tot (buitenlandse) banken. In al zijn rollen heeft Björn ofwel een adviserende functie als compliance consultant dan wel een allround compliance verantwoordelijkheid ten aanzien van de Nederlandse vergunning. Björn is thans werkzaam voor de Maples Group. Naast zijn werkzaamheden is Björn onder meer bestuurder bij het Nederlandse Chapter van Certified Anti-Money Laundering Specialists (“ACAMS”) en co-auteur van de Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut (“NCI”). Björn promoot graag het delen van kennis en het samenbrengen van contacten. In dit kader is Björn voornemens om tot het bestuur toe te treden teneinde de samenwerking met de partners van de vereniging verder te professionaliseren. Dit zal hij doen door, tezamen met de werkgroep, in partnerschapsovereenkomsten vast te leggen op welke wijze de VCO en haar partners concreet invulling wensen te geven aan de samenwerking op basis van het wederkerigheidsprincipe.

Michelle Fisser

Voorzitter

Michelle heeft ruim 18 jaar ervaring in het vakgebied Compliance. Michelle is ervan overtuigd dat “Compliance processen efficiënter en effectiever kunnen zijn door het gebruik van Technologie” zodat de Compliance Officer zich kan richten op advies en support van de business. Diverse Technologieën zoals AI, OCR en Robotics laten zien dat niets onmogelijk is. Haar missie is om free #knowledgesharing te optimaliseren en wil daar met deze KT ook een bijdrage aan kunnen leveren. Michelle was van 2003 -2015 werkzaam als Compliance Officer en sinds 2016 als Senior Manager bij EY. Michelle is oprichter en eigenaar van Compliance in Motion en is actief als Consultant, Trainer en Spreker.

Angela Stap

Algemeen bestuurslid

Angela is sinds 2004 werkzaam als compliance professional en lid van de VCO. Na diverse functies in de financiële sector is zij sinds 2017 zelfstandig compliance, privacy en risk consultant. Ze helpt organisaties met de inrichting van de tweede lijn, vervult rollen van Compliance Officer en Privacy Officer, leidt collega’s op en werkt voor diverse bedrijven als Functionaris Gegevensbescherming. Als bestuurslid zal zij zich inzetten om de VCO leden proactief en op een moderne manier te helpen bij het vervullen van hun uitdagende rollen, waarbij ze zich specifiek richt op de in- en externe communicatie van de VCO.

Bernadette van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

Bernadette is ondernemingsrechtspecialist; integriteit binnen organisaties. Zij heeft praktijkervaring met compliance: o.a. Wet Toezicht Accountantsorganisaties en privacy en geeft Compliance trainingen. Verder heeft Bernadette ervaring met het opstellen van integriteitsbeleid en -onderzoeken. Zij richt zich op de professionaliteit van compliance professionals, de aansluiting van de VCO bij partners in de sector en in de maatschappij en heeft zij aandacht voor de compliance functie in pers en vakliteratuur.

RAAD VAN ADVIES

De VCO kent een Raad van advies; breed en multidisciplinair samengesteld. Het doel van de Raad is om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en de VCO naar een hoger plan te tillen met suggesties en om te klankborden. Wij zijn ontzettend trots dat de volgende personen in de Raad van advies zitting hebben willen nemen:

Muel KapteinPartner bij KPMG Integrity & Compliance en Professor Business Ethics bij RSM Erasmus University
Edwin Weller – Zelfstandig Compliance Adviseur en Lid van Raden van Toezicht
Alexander MacleanGlobal Head of Compliance / Chief Compliance Officer bij Aegon
Robin BaksDirecteur Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Mirjam Bakker-Vergouw – Chief Compliance Officer bij ABN AMRO Bank N.V.

In onze nieuwsbrief laten wij jullie één voor één verder kennismaken met de leden van de Raad van Advies. Lees hier de interviews met Edwin Weller, Alexander MacleanMirjam Bakker-Vergouw,  Robin Baks en Muel Kaptein.