HET BESTUUR

Angela Stap

Algemeen bestuurslid

Angela is sinds 2004 werkzaam als compliance professional en lid van de VCO. Na diverse functies in de financiële sector is zij sinds 2017 zelfstandig compliance, privacy en risk consultant. Ze helpt organisaties met de inrichting van de tweede lijn, vervult rollen van Compliance Officer en Privacy Officer, leidt collega’s op en werkt voor diverse bedrijven als Functionaris Gegevensbescherming. Als bestuurslid zal zij zich inzetten om de VCO leden proactief en op een moderne manier te helpen bij het vervullen van hun uitdagende rollen, waarbij ze zich specifiek richt op de in- en externe communicatie van de VCO.

Michelle Fisser

Voorzitter

Michelle heeft ruim 18 jaar ervaring in het vakgebied Compliance. Michelle is ervan overtuigd dat “Compliance processen efficiënter en effectiever kunnen zijn door het gebruik van Technologie” zodat de Compliance Officer zich kan richten op advies en support van de business. Diverse Technologieën zoals AI, OCR en Robotics laten zien dat niets onmogelijk is. Haar missie is om free #knowledgesharing te optimaliseren en wil daar met deze KT ook een bijdrage aan kunnen leveren. Michelle was van 2003 -2015 werkzaam als Compliance Officer en sinds 2016 als Senior Manager bij EY. Michelle is oprichter en eigenaar van Compliance in Motion en is actief als Consultant, Trainer en Spreker.

Björn Schuitemaker

Algemeen bestuurslid

"Enable the business to make profits within the rules of the game” is de missie van Björn Schuitemaker. Met deze missie beoogt Björn aan te geven dat organisaties eerder in control zijn wanneer zij actief investeren in het gecontroleerd nemen van risico’s (controlled risk taking) dan wanneer zij actief risico’s vermijden (risk adverse). Björn heeft in het afgelopen decennia voor diverse typen (financiële) ondernemingen gewerkt, variërend van trustkantoren tot (buitenlandse) banken. In al zijn rollen heeft Björn ofwel een adviserende functie als compliance consultant dan wel een allround compliance verantwoordelijkheid ten aanzien van de Nederlandse vergunning. Björn is thans werkzaam voor de Maples Group. Naast zijn werkzaamheden is Björn onder meer bestuurder bij het Nederlandse Chapter van Certified Anti-Money Laundering Specialists (“ACAMS”) en co-auteur van de Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut (“NCI”). Björn promoot graag het delen van kennis en het samenbrengen van contacten. In dit kader is Björn voornemens om tot het bestuur toe te treden teneinde de samenwerking met de partners van de vereniging verder te professionaliseren. Dit zal hij doen door, tezamen met de werkgroep, in partnerschapsovereenkomsten vast te leggen op welke wijze de VCO en haar partners concreet invulling wensen te geven aan de samenwerking op basis van het wederkerigheidsprincipe.

RAAD VAN ADVIES

De VCO kent een Raad van advies; breed en multidisciplinair samengesteld. Het doel van de Raad is om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en de VCO naar een hoger plan te tillen met suggesties en om te klankborden. Wij zijn ontzettend trots dat de volgende personen in de Raad van advies zitting hebben willen nemen:

Muel KapteinPartner bij KPMG Integrity & Compliance en Professor Business Ethics bij RSM Erasmus University
Edwin Weller – Zelfstandig Compliance Adviseur en Lid van Raden van Toezicht
Alexander MacleanGlobal Head of Compliance / Chief Compliance Officer bij Aegon
Robin BaksDirecteur Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Mirjam Bakker-Vergouw – Chief Compliance Officer bij ABN AMRO Bank N.V.

In onze nieuwsbrief laten wij jullie één voor één verder kennismaken met de leden van de Raad van Advies. Lees hier de interviews met Edwin Weller, Alexander MacleanMirjam Bakker-Vergouw,  Robin Baks en Muel Kaptein.