KNOWLEDGESHARING

SIRA

De (Systematische) Integriteitsrisicoanalyse ((S)IRA) is vol in ontwikkeling. Het instrument wordt in steeds meer sectoren gebruikt, verplicht* of vrijwillig. *) Voor financiële instellingen gaat de verplichting terug tot 1 april 2001, met DNB’s Regeling Organisatie en Beheersing.

Het instrument helpt om in een steeds breder wordend wettelijk en maatschappelijk kader grip te houden op integriteitsrisico’s en het aanbrengen van focus bij het beheersen ervan. De SIRA is verder een belangrijk communicatiemiddel. Zij draagt bij aan het bevorderen van een risicobewuste cultuur. En wat te denken van de toegenomen behoefte aan meer samenhang/integratie met andere risico-onderdelen binnen een organisatie? Of het bepalen van de voor een risicoanalyse benodigde data, bij verdergaande digitalisering, technologische toepassingen en gebruik van big-data? Als compliance professionals hebben wij (vrijwel) dagelijks met deze ontwikkelingen te maken, waardoor ook wij ons zullen moeten blijven ontwikkelen.

Deelnemen aan de Kennistafel? Dat kan!
Heb jij ervaring met het opzetten en invoeren van de SIRA of ander hulpmiddel voor de beheersing van integriteitsrisico’s en kwantitatief integriteitsmanagement? Heb je ideeën over hoe de SIRA beter kan? En ben jij bereid je kennis en ideeën met vakgenoten te delen en samen te ontdekken wat die verbeteringen zouden kunnen zijn en hoe vorm te geven? Dan is deze kennistafel wellicht iets voor jou. Deelname is mogelijk voor VCO leden en kosteloos. Wel verwachten we een actieve bijdrage: inhoudelijk en/of wat meer organisatorisch. Je kunt contact opnemen met Han Zevenhuizen op +31 (0)6 8179 4292 of han@briskinstitute.com. of bij Ernst-Jan Mante op +31 (0)6 25 29 22 14 of Ernst-Jan.Mante@charcoendique.nl .

DOEL

Doel van de Kennistafel is onze kennis over de SIRA en het proces van risicoanalyse te delen en deze kennis te verdiepen en te verbreden. Daarbij is uitgangspunt deze kennis toegankelijk te maken voor leden, bijv. door het organiseren van ledenbijeenkomsten, het ontwikkelen van producten, standaarden etc. De Kennistafel is in 2020 begonnen met 12 compliance professionals en groeide in 2021 en 2022 verder.

 

INTERVISIE met de Kennistafel SIRA

Ben je lid en heb je een complex vraagstuk gerelateerd aan de SIRA of loop je ergens tegen aan? Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de leden van de Kennistafel SIRA helpen wij je graag verder. Klik hier om je informatie achter te laten, geef aan dat jouw vraag de SIRA betreft, en wij zoeken voor jou de juiste match…

WIE ZIJN WIJ

H.P. (Han) Zevenhuizen (voorzitter)
E. (Ernst-Jan) Mante (voorzitter)
J.J. (Jan) Doornbos
Jan Fluit
N.P.B. (Niels) Jaspers
J.A. (Judy Alucia) Martins
B. (Bouwe) Morrema
D. (Diana) Muller
S. (Shushan) Osipian
Finfola Planting
R.J.H. (Raimond) Stappers
M. (Marco) van der Velde
J.R. (Jacqueline) Verpals – van der Hoeven
F.A.A.M. (Frank) Walraven
Marcel Wesdorp
Irena Peereboom