KNOWLEDGESHARING

Accountancysector

De Kennistafel voor specifiek Compliance Officers en professionals werkzaam in de accountancysector is bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen onder haar leden, complince en integriteitsprofessionals in accountantskantoren. De Kennistafel organiseerde een kick off  op 12 december 2022. De eerste kennissessie van maart 2023 was georganiseerd rondom het onderzoeksrapport van de AFM over Client acceptance and continuance. Verslag. Wil jij ook aan deze kennistafel deelnemen, dan kan je dat laten weten aan Bernadette van Leeuwen of Stefanie Berends, via DM of via info@vco.nl.

Wij werken graag zoveel mogelijk samen met andere Kennistafels en onze externe partners uit de branche.

INTERVISIE MET DE KENNISTAFEL ACCOUNTANCYSECTOR

Ben je lid en heb je een complex vraagstuk gerelateerd aan de accountancysector of loop je ergens tegen aan? Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de leden van de Kennistafel ACCOUNTANCYSECTOR helpen wij je graag verder. Klik hier om je informatie achter te laten, geef aan dat jouw vraag accountancysector betreft, en wij zoeken voor jou de juiste match…

 

Interessante documentatie:

Handreiking NBA – Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders

WIE ZIJN WIJ

 

Stefanie Berends

Stefanie is een van de medeoprichters. De VCO herkende de behoefte aan een sectorspecifieke kennistafel. Het geeft haar veel voldoening om kennis over te dragen en, al faciliterend, anderen dat te zien doen. We bieden sparring mogelijkheden met anderen die de dynamiek binnen de sector kennen: met sectorspecifieke regels, organisatiestructuren, toezichthouders, stakeholders, etc. Ook de samenwerking met andere kennistafels biedt nieuwe inzichten.

 

Martine Cranendonk 

Martine draagt het compliancevak een warm hart toe. Zij is in het vak gerold en zou graag zien dat er gedegen opleidingsmogelijkheden komen voor compliance professionals in onze sector. Hiernaast vindt zij inspiratie in het contact met andere compliance professionals in het vakgebied en draagt zij graag haar steentje bij aan een professionele compliance functie bij een accountantskantoor.

 

Anne Creusen

Anne wil graag samen met CO-professionals uit andere sectoren kennis uitwisselen, best practices delen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Door op deze manier samen te werken kunnen we van elkaar leren en onze expertise op het gebied van compliance verbeteren. Zij hoopt hiermee nuttige inzichten te verkrijgen, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan de borging van een efficiënte en waardevolle compliance functie in elke organisatie.

 

Ronald Jimmink

Ronald is lid geworden van de VCO, omdat hij recent is aangesteld als compliance officer bij Koeleman accountants & belastingadviseurs, een rol die hij in praktijk al langer vervulde. Hij wil deze rol graag verder professionaliseren en sparren met collega compliance officers om van elkaar te leren. Daarnaast komt hij regelmatig nieuwe vraagstukken tegen op het gebied van wet- en regelgeving in de accountancy, die veel vragen van kennis en interpretatie van die wet- en regelgeving om nieuwe situaties aan te toetsen. Ook voor de overleggen met toezichthouders wil hij goed voorbereid zijn en hoop ik van collega’s bij VCO te kunnen leren.

 

Arnout van Kempen

Arnout gelooft in het vliegwieleffect dat je krijgt als je een groep professionals met elkaar in verbinding brengt. De VCO is voor hem de mogelijkheid te leren, bij te dragen, maar vooral te bouwen aan de professionalisering van het complianceberoep binnen de accountancysector.


Antoine Kortekaas

Antoine is lid omdat hij als compliance professional bij accountantsorganisaties en -kantoren behoefte had en heeft aan sparringmogelijkheden met ‘gelijkgestemden’. Daarnaast levert het lidmaatschap exclusieve toegang op tot de kennistafel en producten die daar ontwikkeld worden en/of beschikbaar zijn, maar ook producten die eerder al door de VCO ontwikkeld zijn. Daarnaast wil hij graag een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep van compliance professional binnen de accountancy.

 

Arjan Kramer

Arjan ontmoet graag collega’s die met dezelfde vragen bezig zijn als hij. Binnen de accountantsorganisatie kunnen alle disciplines intern vraagstukken bespreken. Voor de meeste vraagstukken zijn intern specialisten aanwezig. Dit is slechts in beperkte mate het geval binnen compliance. Een club gelijkgestemde sparringpartners binnen de VCO, met ieder een eigen focus is voor hem de perfecte oplossing.

 

Bernadette van Leeuwen;

Bernadette heeft een achtergrond als bedrijfsjurist bij PwC en vindt het geweldig om deel te nemen aan deze nieuwe Kennistafel en om deze als bestuurslid van de VCO te ondersteunen.

 

Inez van der Linden

Inez vindt het belangrijk om kennis te delen over ons mooie vak. Veel mensen en accountantsorganisaties vinden nu ieder voor zich het wiel uit. Zij wil graag bijdragen door wat zij heeft geleerd over het CO-vak, zowel binnen een accountantsorganisatie als daarbuiten, te delen. Daarnaast vindt zij het ook belangrijk om een platform te hebben om te kunnen leren van andere compliance professionals; om zo elkaar te challengen en ook belangrijk gechallenged te worden.

 

Pam Maessen

Pam vindt het leuk en interessant om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Er zijn veel aandachtsgebieden en ontwikkelingen waardoor een compliance professional regelmatig voor een uitdaging staat. Het is daarom mooi dat we via de VCO van elkaar kunnen leren. Zij gelooft dat de compliance professional geen functie (meer) is, maar een serieus beroep. Via deze kennistafel kan zij een bijdrage leveren aan de professionalisering van dit beroep.

 

Monica Versteegh

Monica wil met compliance professionals in een vertrouwde omgeving kennis en ervaring uitwisselen over allerlei aspecten waar wij als compliance officers in de accountancy- en belastingadviessector dagelijks mee te maken hebben. De wereld van de compliance officer (in de accountancy) is volop in ontwikkeling. We hebben dagelijks te maken met zowel diverse (veranderende) wet- en regelgeving als impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen. De VCO biedt haar een professioneel platform om kennis te delen, compliance professionals te ontmoeten om zo ons beroep naar een hoger niveau te tillen.

Arnold van Leeuwen

Arnold heeft een fiscaal/juridische achtergrond en heeft zich sinds 2020 verdiept in de wondere wereld van compliance. Als compliance-verantwoordelijke bij een accountantsorganisatie op het terrein van alles behalve de accountancy, vindt hij het van groot belang met compliance professionals en verantwoordelijken te sparren over wat compliance nu precies inhoudt en hoe je dat op een goede manier invulling geeft. Juist omdat het vakgebied enerzijds niet zo heel precies omschreven is en anderzijds een steeds belangrijkere rol speelt in de sector en de maatschappij, is het van groot belang hierover met elkaar van gedachten te blijven wisselen. De kennistafel accountancy van de VCO biedt hiervoor een prima podium.

Tim Riemeijer

Tim is er van overtuigd dat compliance een vak apart is. Enerzijds is kennis inzake wet-, regelgeving en gedragsregels belangrijk, anderzijds speelt het menselijke aspect een rol. Hoe heeft een toezichthouder een wettekst bedoeld? En vervolgens, hoe leg je dat uit aan andere betrokkenen? VCO is een groep gelijkgestemden waar Tim graag kennis en ervaringen mee deelt, en waarmee hij het vak graag verder professionaliseert. Compliance is een vak apart, en een leuk vak!

 

Martina Sarris

In haar rol als compliance professional bij diverse accountantsorganisaties en -kantoren, begrijpt Martina het belang van voortdurende ontwikkeling en aanpassing aan veranderende normen en wetgevingen. Ze is echter niet alleen gefocust op haar eigen groei; Martina is ook gepassioneerd over het helpen van anderen in hun professionele ontwikkeling. Ze gelooft sterk in de kracht van leren van elkaar en het delen van ervaringen, wat essentieel is in een vakgebied dat voortdurend evolueert.

 

Eric Tigelaar

Eric is plaatsvervangend kwaliteitsmanager bij een in non-profit gespecialiseerd accountantskantoor.
Eric wenst zich mee te ontwikkelen met de verdere professionalisering van de compliance-functie binnen en buiten de accountancy-sector.

Frank Felten

Frank loopt al 45 jaar rond in de accountantswereld, waarvan de laatste 16 jaar in een compliance rol. Via de kennistafel stelt hij zijn ervaringen beschikbaar aan compliance collega’s bij accountantskantoren en blijft hij zelf ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Angela Hofman

Angela is blij met het initiatief voor de accountancy tafel van de VCO. Zij ziet ‘de tafel’ als de plek waar compliance officers kennis en ervaringen kunnen delen, maar elkaar ook stimuleren en inspireren om een goede invulling te geven aan de rol die zij hebben. Zij wil graag haar netwerk vergroten en een actieve bijdrage leveren aan de tafel.