KNOWLEDGESHARING

Accountancysector

De Kennistafel voor specifiek Compliance Officers en professionals werkzaam in de accountancysector is bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen onder haar leden, complince en integriteitsprofessionals in accountantskantoren. De Kennistafel organiseerde een kick off  op 12 december 2022. De eerste kennissessie van maart 2023 was georganiseerd rondom het onderzoeksrapport van de AFM over Client acceptance and continuance. Verslag. Wil jij ook aan deze kennistafel deelnemen, dan kan je dat laten weten aan Bernadette van Leeuwen of Stefanie Berends, via DM of via info@vco.nl.

Wij werken graag zoveel mogelijk samen met andere Kennistafels en onze externe partners uit de branche.

INTERVISIE MET DE KENNISTAFEL ACCOUNTANCYSECTOR

Ben je lid en heb je een complex vraagstuk gerelateerd aan de accountancysector of loop je ergens tegen aan? Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de leden van de Kennistafel ACCOUNTANCYSECTOR helpen wij je graag verder. Klik hier om je informatie achter te laten, geef aan dat jouw vraag accountancysector betreft, en wij zoeken voor jou de juiste match…

 

Interessante documentatie:

Handreiking NBA – Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders

WIE ZIJN WIJ

Jasmin Atikovic

Jasmin wil graag zijn netwerk uitbreiden met andere compliance professionals binnen de accountancy. Hiernaast wil hij graag zijn ervaringen als CO delen met mede compliance professionals en andersom wil hij graag van de compliance professionals leren (dus een mooie combinatie tussen halen en brengen). Als laatste draagt hij graag bij aan het verder opzetten/doorontwikkelingen van de beroepsorganisatie/beroepsvereniging voor CO’.

 

Stefanie Berends

Stefanie is een van de medeoprichters. De VCO herkende de behoefte aan een sectorspecifieke kennistafel. Het geeft haar veel voldoening om kennis over te dragen en, al faciliterend, anderen dat te zien doen. We bieden sparring mogelijkheden met anderen die de dynamiek binnen de sector kennen: met sectorspecifieke regels, organisatiestructuren, toezichthouders, stakeholders, etc. Ook de samenwerking met andere kennistafels biedt nieuwe inzichten.

 

Martine Cranendonk (voorzitter)

Martine draagt het compliancevak een warm hart toe. Zij is in het vak gerold en zou graag zien dat er gedegen opleidingsmogelijkheden komen voor compliance professionals in onze sector. Hiernaast vindt zij inspiratie in het contact met andere compliance professionals in het vakgebied en draagt zij graag haar steentje bij aan een professionele compliance functie bij een accountantskantoor.

 

Anne Creusen

Anne wil graag samen met CO-professionals uit andere sectoren kennis uitwisselen, best practices delen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Door op deze manier samen te werken kunnen we van elkaar leren en onze expertise op het gebied van compliance verbeteren. Zij hoopt hiermee nuttige inzichten te verkrijgen, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan de borging van een efficiënte en waardevolle compliance functie in elke organisatie.

 

Ronald Jimmink

Ronald is lid geworden van de VCO, omdat hij recent is aangesteld als compliance officer bij Koeleman accountants & belastingadviseurs, een rol die hij in praktijk al langer vervulde. Hij wil deze rol graag verder professionaliseren en sparren met collega compliance officers om van elkaar te leren. Daarnaast komt hij regelmatig nieuwe vraagstukken tegen op het gebied van wet- en regelgeving in de accountancy, die veel vragen van kennis en interpretatie van die wet- en regelgeving om nieuwe situaties aan te toetsen. Ook voor de overleggen met toezichthouders wil hij goed voorbereid zijn en hoop ik van collega’s bij VCO te kunnen leren.

 

Arnout van Kempen

Arnout gelooft in het vliegwieleffect dat je krijgt als je een groep professionals met elkaar in verbinding brengt. De VCO is voor hem de mogelijkheid te leren, bij te dragen, maar vooral te bouwen aan de professionalisering van het complianceberoep binnen de accountancysector.

 

Theo Koppelman

Theo is lid van de kennistafel voor kennisuitwisseling en om daarmee zijn werk als compliance officer te kunnen verbeteren. Door de kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitwerken van nieuwe ontwikkelingen kunnen we het vak van compliance officer naar een hoger plan te tillen.

 

Antoine Kortekaas

Antoine is lid omdat hij als compliance professional bij accountantsorganisaties en -kantoren behoefte had en heeft aan sparringmogelijkheden met ‘gelijkgestemden’. Daarnaast levert het lidmaatschap exclusieve toegang op tot de kennistafel en producten die daar ontwikkeld worden en/of beschikbaar zijn, maar ook producten die eerder al door de VCO ontwikkeld zijn. Daarnaast wil hij graag een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep van compliance professional binnen de accountancy.

 

Arjan Kramer

Arjan ontmoet graag collega’s die met dezelfde vragen bezig zijn als hij. Binnen de accountantsorganisatie kunnen alle disciplines intern vraagstukken bespreken. Voor de meeste vraagstukken zijn intern specialisten aanwezig. Dit is slechts in beperkte mate het geval binnen compliance. Een club gelijkgestemde sparringpartners binnen de VCO, met ieder een eigen focus is voor hem de perfecte oplossing.

 

Bernadette van Leeuwen;

Bernadette heeft een achtergrond als bedrijfsjurist bij PwC en vindt het geweldig om deel te nemen aan deze nieuwe Kennistafel en om deze als bestuurslid van de VCO te ondersteunen.

 

Inez van der Linden

Inez vindt het belangrijk om kennis te delen over ons mooie vak. Veel mensen en accountantsorganisaties vinden nu ieder voor zich het wiel uit. Zij wil graag bijdragen door wat zij heeft geleerd over het CO-vak, zowel binnen een accountantsorganisatie als daarbuiten, te delen. Daarnaast vindt zij het ook belangrijk om een platform te hebben om te kunnen leren van andere compliance professionals; om zo elkaar te challengen en ook belangrijk gechallenged te worden.

 

Pam Maessen

Pam vindt het leuk en interessant om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Er zijn veel aandachtsgebieden en ontwikkelingen waardoor een compliance professional regelmatig voor een uitdaging staat. Het is daarom mooi dat we via de VCO van elkaar kunnen leren. Zij gelooft dat de compliance professional geen functie (meer) is, maar een serieus beroep. Via deze kennistafel kan zij een bijdrage leveren aan de professionalisering van dit beroep.

 

Monica Versteegh

Monica wil met compliance professionals in een vertrouwde omgeving kennis en ervaring uitwisselen over allerlei aspecten waar wij als compliance officers in de accountancy- en belastingadviessector dagelijks mee te maken hebben. De wereld van de compliance officer (in de accountancy) is volop in ontwikkeling. We hebben dagelijks te maken met zowel diverse (veranderende) wet- en regelgeving als impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen. De VCO biedt haar een professioneel platform om kennis te delen, compliance professionals te ontmoeten om zo ons beroep naar een hoger niveau te tillen.