KNOWLEDGESHARING

ESG

De uitdagingen voor ondernemingen op de ESG-gebieden (Environmental, Social & Governance) zijn groot met veel impact en tegelijk veel onzekerheden. De Kennistafel ESG stelt zich ten doel de leden van de VCO te helpen bij het overzicht krijgen over wat er op hen afkomt. Dat doen we in de eerste plaats door een tool te maken met dynamische hyperlinks naar de regelingen met een beknopte beschrijving. Verder organiseert de Kennistafel regelmatig lezingen voor alle VCO leden rondom een van de thema’s E, S en G.

DOEL

Het doel van de Kennistafel ESG is om kennis en expertise over ESG-gerelateerde onderwerpen met elkaar te delen, zodat we continu kunnen leren en ontwikkelen en het Compliance domein over ESG verder kunnen versterken. Deze kennis wordt ook gedeeld binnen de VCO ledengemeenschap, om de leden wegwijs te maken in dit nieuwe en steeds belangrijker wordende onderwerp. Dit wordt gedaan door het organiseren van evenementen, het publiceren van relevante artikelen, het geven van workshops en het creëren van een tool met hyperlinks naar de regels en voorschriften, vergezeld van een korte beschrijving.

Omdat ESG zo’n enorm breed domein is, zal de Kennistafel zich richten op pijlers die worden bepaald op basis van belangrijke onderwerpen in de actualiteit. Voorbeelden van deze pijlers zijn rapportage / transparantie / openbaarmaking en ESG-aansprakelijkheid.

INTERVISIE MET DE KENNISTAFEL ESG

Ben je lid en heb je een complex vraagstuk gerelateerd aan ESG of loop je ergens tegen aan? Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de leden van de Kennistafel ESG helpen wij je graag verder. Klik hier om je informatie achter te laten, geef aan dat jouw vraag ESG betreft, en wij zoeken voor jou de juiste match…

Naar aanleiding van het geslaagd seminar met de AFM in september 2023, waar ook NBA en Shell een waardevolle praktijkgerichte bijdragen leverden, heeft de KT ESG een overzicht opgesteld van de volgende stappen in de richting van CSRD en ESRS compliance. Deze nieuwe regels zijn vooralsnog alleen van toepassing op grote ondernemingen. (klik hier voor Engelstalig overzicht).

 

MEER INTERESSANTE DOCUMENTATIE EN PUBLICATIES:

SER: CSRD en ESRS, Vragen en antwoorden (NL)

SER: CSRD and ESRS, Questions and answers (ENG)

NBA: Corporate sustainability reporting directive (NL)

 

WIE ZIJN WIJ

T. (Tara) Ditzel-Oyediran (co-voorzitter)
E. (Edwin) van Tongerlo (co-voorzitter)
S.W. (Stefanie) Berends
L.P.L. (Louis) de Bruijn
E.V. (Eleonora) Floor
G.J.P. (Gerard) Jong
S. (Sanna) Jordens
J.S. (Jantine Sophia) Kooij
B.H.A. (Bernadette) van Leeuwen
Giana Quandt – Martiena
M. (Morsal) Popal
J. (Joanna) Schaad
Geert Vermeulen
Pieter Thissen
Dirk de Jong