KNOWLEDGESHARING

ESG

De uitdagingen voor ondernemingen op de ESG-gebieden (Environmental, Social & Governance) zijn groot met veel impact en tegelijk veel onzekerheden. De Kennistafel ESG stelt zich ten doel de leden van de VCO te helpen bij het overzicht krijgen over wat er op hen afkomt. Dat doen we in de eerste plaats door een tool te maken met dynamische hyperlinks naar de regelingen met een beknopte beschrijving. Verder organiseert de Kennistafel regelmatig lezingen voor alle VCO leden rondom een van de thema’s E, S en G.

WIE ZIJN WIJ

S.W. (Stefanie) Berends
L.P.L. (Louis) de Bruijn
T. (Tara) Ditzel-Oyediran
M.E. (Monique Elisabeth) Jansen
G.J.P. (Gerard) Jong
S. (Sanna) Jordens
J.S. (Jantine Sophia) Kooij
B.H.A. (Bernadette) van Leeuwen
M.W. (Marieke) Putters
J. (Joanna) Schaad
Geert Vermeulen