Nieuws van onze partner: Partner in Compliance

Op 28 september vond het webinar over de Wet bescherming klokkenluiders, van onze partner Partner in Compliance, plaats. Deze is hier kosteloos terug te kijken. Tijdens het webinar zijn recente maatschappelijke ontwikkelingen besproken, is inzicht gegeven in de belangrijkste veranderingen van de nieuwe wet, en zijn handvatten geboden om tijdig te voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten.

De Europese Klokkenluidersrichtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving. Als gevolg daarvan is de Wet bescherming klokkenluiders geïntroduceerd. De externe vertrouwenspersonen van Partner in Compliance werken met een contact- en meldportaal dat makkelijk toegankelijk is via de cloud, ook anoniem. Medewerkers en andere relaties komen via het portaal in contact met gecertificeerde vertrouwenspersonen.

Partner in Compliance biedt leden van de VCO tot 31 december a.s. korting voor het contact- en meldportaal. Neem voor meer informatie of voor een demonstratie van het portaal vrijblijvend contact op met Joop Jansen.

Mr. Joop Jansen
Chief Legal Officer
+31 (0)6 24 887 425
joop@partnerincompliance.nl

Partner in Compliance B.V.
Handelsweg 53  | 1181 ZA Amstelveen
+31 (0)20 308 06 80 | KvK: 56788711
www.partnerincompliance.nl