Blogs

Tips Prof. Jonathan Soeharno Covid 19 & Compliance

  • Vereniging
  • 2 minuten (448 woorden)

Vragen aan thought leaders in compliance

Omdat wij als vereniging deze periode helaas geen fysieke activiteiten kunnen organiseren hebben wij een aantal gezichtsbepalende compliance professionals gevraagd om virtueel toch iets voor onze leden te betekenen.

Dit keer Prof. Jonathan Soeharno (en Lotte Reitsma). Wij hebben hen een aantal vragen gesteld die zij uitgebreid hebben beantwoord. De komende periode zullen andere compliance professionals volgen.

1. Welke Covid 19- gerelateerde, specifieke integriteitsrisico’s zie je die compliance officers niet uit het oog moeten verliezen?

COVID 19 is nieuw en onbekend. En dat geldt ook voor de daarmee gepaard gaande integriteitsrisico's. Er is nog veel trial and error. Wij houden het daarom op twee aandachtsgebieden waar een verhoogde alertheid op integriteitsrisico's gewenst is:

  1. Een menswaardig bestaan gaat om méér dan gezondheid. Maar hoe weeg je de waarde van gezondheid af tegen andere waarden, zoals het recht op economische zekerheid of het recht om andere mensen te ontmoeten (de ouderen, eenzamen, vrienden)? In welke mate mag de waarde van vertrouwelijkheid van data – door de plotselinge maar massale overstap naar online- en thuiswerken – in het geding komen? En hoe zit het met de kernwaarden van de organisatie, sneeuwen die nu even onder of zijn die medebepalend in het crisisbeleid?
  2. Door COVID 19 wordt de markt fors door elkaar geschud: sommige sectoren dreigen in te storten (denk aan horeca of evenementen), andere draaien torenhoge winsten (denk aan online winkelen of toeleveranciers van mondkapjes). Voortdurende aandacht voor fairness is nu van belang: is het juist om alle kansen die zich voordoen te benutten, om het opnemen van vakantiedagen tijdens een lockdown af te dwingen of om overheidssteun aan te vragen?

2. Welk creatief advies heb je, gezien jouw eigen expertise, voor compliance officers in crisistijd?

COVID 19 zal een zware tol eisen. En dat vraagt om complexe belangenafwegingen. Maar in een crisissituatie is niet iedereen in staat om zijn of haar belang op de juiste manier voor het voetlicht te brengen. Er kan worden gedramd, gedreigd, valsgespeeld of gezeurd. Maar hoe onterecht de vorm of de toon ook is, er kunnen wezenlijke belangen op het spel staan. In het waarborgen van de juistheid van de belangenafweging heeft de compliance officer dan ook een belangrijke rol.

3. Compliance officers werken nu letterlijk op afstand van de organisatie. Jij wellicht ook. Wat betekent dit voor jou en wat raad je je vakgenoten aan?

Management zal soms snel belangrijke besluiten moeten nemen. Met als risico dat consultatie van professionals, waaronder de compliance officer, wordt overgeslagen. De compliance officer zal dus proactief moeten blijven – ook in de thuiswerkmodus! Geef inzicht in integriteitsrisico’s, adviseer hoe hier mee om te gaan en blijf in contact met het management.

Prof. Jonathan Soeharno


Tips Edgar Karssing COVID 19 en Compliance
28mei

Tips Edgar Karssing COVID 19 en Compliance

Ethiek en compliance in lockdown? Edgar Karssing Ik krijg veel vragen hoe ik denk dat de corona-crisis invloed gaat hebben op ethiek en...

Tips Geert Vermeulen Covid 19 & Compliance
26apr

Tips Geert Vermeulen Covid 19 & Compliance

Vragen aan thought leaders in compliance Omdat wij als vereniging deze periode helaas geen fysieke activiteiten kunnen organiseren...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen