Beroepscode VCO

De afgelopen maanden is de VCO bezig geweest met het opzetten van een beroepscode. Draft versies van de beroepscode zijn in diverse stadia besproken met de Raad van Advies, leden en externe belangenverenigingen in consultatierondes. Tijdens deze consultatierondes is er veel waardevolle feedback gekomen vanuit verschillende hoeken die de Taskforce van de Beroepscode heeft bekeken en, zover mogelijk, heeft geïmplementeerd in de finale versie van de beroepscode.

Deze finale versie is voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 18 januari 2024 voor goedkeuring. Na een stemming tijdens deze vergadering is de beroepscode aangenomen door de leden en vanaf dat moment in werking getreden. Hier zijn wij als VCO ontzettend blij mee. Deze beroepscode markeert dan ook een eerste stap in de grotere ambitie van de VCO om zich verder te ontwikkelen als een beroepsorganisatie.

Hieronder de Beroepscode en de preambule die je kunt gebruiken als een leeswijzer bij de Beroepscode.

VCO-BEROEPSCODE Final v1.0 2024

BEROEPSCODE VCO PREAMBULE V1.0